× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

اندیشکده اقتصاد مقاومتی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر است که در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار نمود و با ماموریت «تصمیم‌سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی» فعالیت می‌کند. مطابق با تعریف اندیشکده، اقتصاد مقاومتی یک رویکرد مدیریتی و سیاستی در اقتصاد است، به این معنا که سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصادی طوری طراحی شود که کشور با کمترین تاثیرپذیری از تکانه‌های داخلی و خارجی، در مسیر تحقق اهداف خود حرکت کند. «ترسیم وضع مطلوب مبتنی بر تعریف فوق و با استفاده از منابعی همچون مبانی انقلاب اسلامی و قانون اساسی»، «توصیف وضع موجود مبتنی بر واقعیت‌های میدانی»، «شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعی و طراحی راهکار عملیاتی برای حل آن مبتنی بر مطالعه، کسب مشورت از خبرگان و بررسی تجربیات جهانی»، «ترویج و گفتمان سازی مباحث در فضای عمومی» و «پیگیری از دستگاه‌ها و مسئولین مرتبط به منظور اتخاذ تصمیمات لازم» فعالیت‌هایی است که در اندیشکده انجام می‌شود.

ماموریت‌ها: 

گروه‌ها:

نام گروه محورها و موضوعات
حکمرانی حکمرانی یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی چون نحوه اداره اقتصاد توسط دولت، ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی، شیوه مدیریت کلان و فرماندهی اقتصاد، سازکارهای بودجه‌ریزی، مدل برنامه‌ریزی مطلوب اقتصادی، الگوهای رفاه و تامین اجتماعی، ساماندهی و کارآمدسازی مدیریت شرکت‌های دولتی، نظام یارانه‌ای و … پرداخته می‌شود.
پول و بانک  پول و بانک یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی چون خلق پول بانک‌ها، نقش پول در رشد اقتصادی، بررسی عملکرد نظام بانکی، شیوه هدایت اعتبارات بانکی، الگوهای بانکداری مرکزی، نظام قرض‌الحسنه، شفافیت بانکی، بحران بانکی، مدیریت بازار ارز و … پرداخته می‌شود.
مالیات  مالیات یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی چون سازوکارهای اخذ مالیات، پایه‌های مالیاتی، فرار و اجتناب مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی، مالیات‌های تنظیمی، ساختار نظام مالیاتی کشور و … پرداخته می‌شود.
تولید و تجارت تولید و تجارت یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی چون زیرساخت‌های تولید و تجارت، راهبردهای تقویت تولید، الگوهای توسعه تجارت، مسائل فضای کسب و کار، کارکرد مناطق آزاد و ویژه، سرمایه گذاری خارجی، صادرات و … پرداخته می‌شود.
کشاورزی کشاورزی یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی چون روش‌های ساختارهای بخش کشاورزی، تامین غذای اساسی، ایجاد تنوع در مبادی واردات محصولات اساسی، مدیریت منابع آبی و … پرداخته می‌شود.
مسکن و شهرسازی مسکن و شهرسازی یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی چون تامین مالی ساخت مسکن، سامانه‌های مرتبط با بخش مسکن، شیوه تامین مسکن متناسب با نیاز، ابزارهای تنظیمی و مالیاتی مسکن و … پرداخته می‌شود.
انرژی انرژی یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی چون توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز، ساختارهای بخش انرژی، تجارت انرژی، زنجیره تامین انرژی، تامین مالی بخش انرژی، مصرف انرژی و … پرداخته می‌شود.
صنعت و معدن صنعت و معدن یکی از گروه‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که در آن به مسائلی چون زنجیره تامین صنایع مختلف، طرح‌های کلان و توسعه بخش صنعت و معدن، الگوهای حمایتی از هر صنعت، شیوه تامین مالی طرح‌ها و صنایع، چالش‌ها و الگوهای توسعه معادن و … پرداخته می‌شود.

حوزه‌های فعالیت:

سال تاسیس اندیشکده اقتصاد مقاومتی: ۱۳۹۵

پژوهش‌ها:

رویدادهای اندیشکده اقتصاد مقاومتی در خانه‌ اندیشه‌ورزان:

راه