× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

اندیشگاه سنا

اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران «سَنا» در صدد آن است که مدل‌های سیاستی و مدیریتی را از درون تجارب زیسته استخراج کند. این کار در بنیاد توسعه فردا، «سیاست‌نگاری» نامیده شده است. سیاست‌نگاری عبارت است از بازخوانی و مرور یک تجربه، با هدف یادگیری منظم و سیستماتیک از تجارب خود و دیگران. سیاست‌نگاری نه وقایع‌نگاری است و نه سیاستگذاری، بلکه وقایع و رخدادهای درون یک تجربه را با هدف درک تفکرات، اصول و روش‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌های حاکم بر یک تجربه و بازیگرانش مورد مطالعه قرار می‌دهد. اندیشگاه سَنا یک تجربه را در چهار لایه مطالعه می‌‌کند: وقایع و رخدادها، زیرساخت اجتماعی و نهادی، باورها و ارزش‌ها، اندیشه و بینش.

ماموریت‌ها: 

ثبت تجارب موفق و ناموفق در کشور و تولید تصویر تا حد امکان دقیق و تحلیلی از عقلانیت در تصمیم گیری‌ها و نتایج آن؛ با هدف استخراج مدل‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری و تولید و تقویت دانش حکمرانی اسلامی

ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همکاری: 

حوزه‌های فعالیت:

تجربه‌های ملّی، محلّی، سازمانی و بنگاهی مرتبط با: 

 

رویدادهای اندیشکده جریان در خانه‌ اندیشه‌ورزان: