× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

بنیاد توسعه فردا

موسسه بنیاد تدبیرگران توسعه فردا از سال ۱۳۸۱ تاکنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است. کتاب روش‌های آینده‌نگاری تکنولوژی (۱۳۸۴) و مدیریت اندیشگاه از تولد تا توسعه(۱۳۸۹) نمونه‌ای از نوشتارهای مرجع بنیاد توسعه فردا است که در توسعه دانش و هنر آینده‌نگری و همین‌طور توسعه فرهنگ مراجعه به اندیشگاه‌ها در کشور موثر بوده است. آرمان بنیاد توسعه فردا ارائه الگویی موفق و کارآمد از یک اندیشگاه(کانون تفکر) ایرانی است که بر اساس آموزه‌های دینی بتواند در حل مساله‌های واقعی نظیر توسعه فناوری نو در کشور و توسعه پایدار ایران نقش ایفا کند.

بنیاد تدبیرگران توسعه فردا

ماموریت‌ها: 

اندیشگاه‌ها:

نام اندیشگاه محورها و موضوعات
اندیشگاه سنا (سیاست‌نگاری ایران) مطالعه تجربیات مدیریتی سیاستی، شناسایی و تدوین دانش ضمنی بر پایه تجارب، استخراج درس آموخته‌های مدیریتی-سیاستی بر پایه تجربیات، تولید و نشر الگوها و درس‌آموخته‌های مدیریتی-سیاستی بر پایه تجربیات (ملی،سازمانی، بنگاهی)
اندیشگاه مهاد

(تدبیر و توسعه شهری)

سیاست‌پژوهی و تسهیل فرایندهای سیاستگذاری در حوزه‌های سه گانه شهر، محیط زیست و توسعه، شبکه‌سازی متخصصین و خبرگان، گفتمان سازی و ترویج سیاست‌های منتخب در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی
اندیشگاه اتف

 (تدبیر فردا)

آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در حوزه علم و فناوری، سیستم‌های فرهنگی و اجتماعی و مدیریت آینده در کسب‌وکار و سازمان‌ها و …
اندیشگاه جاده ابریشم ؟
اندیشگاه سرو

(سلامت روان)

سلامت به عنوان دانش فرارشته‌ای، عوامل اجتماعی تعیین‌گر سلامت، مسایل سلامت اختصاصی برای جامعه امروز ایران، مشارکت اجتماعی مردم در حوزه سلامت، سلامت در رابطه با دین، معنویت و فرهنگ
موسسه آینده‌نگری عمران ایران (عمران‌بان) پژوهش و انجام مطالعات پایه برای شناسایی وضعیت موجود جهت یافتن خلاها و حوزه‌های تاثیرگذار در حوزه عمران، تمرکز بر حل مسائل میدانی با نگاه اندیشه‌محور در حوزه عمران، تیم‌سازی تخصصی بین شاخه‌های مهندسی عمران و رشته‌های مرتبط، مستندسازی تجربیات و فعالیت‌های حوزه عمرانی با رویکرد حل مساله، آموزش و آگاه‌سازی با برگزاری نشست و کارگاه
گروه رونق سرمایه‌ و تولید ایرانیان 

(رستا)

گفتمان‌سازی تامین مالی از طریق حل مسئله عملیاتی، راهکارهای نوین تامین مالی و ایجاد ارزش از طریق شبکه‌سازی، تامین سرمایه از طریق جمع‌سپاری (Crowdfunding)، آموزش و حل تعاملی مسائل حوزه مالی، مالیاتی و حسابداری، حوزه مالی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از دانش آینده‌پژوهی برای پرداختن به مسائل مالی کشور، تقویت گفتمان مسئولیت اجتماعی، خدمات قراردادها

 

حوزه‌های فعالیت:

سال تاسیس اندیشکده بنیاد توسعه فردا:۱۳۸۱

پژوهش‌ها:

رویدادهای اندیشکده جریان در خانه‌ اندیشه‌ورزان: