میز اندیشه‌ورزی زنان و خانواده در عرصه بین‌الملل

جلسه میز اندیشه‌ورزی زنان و خانواده در عرصه بین‌الملل در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. کارشناسان در این جلسه که در روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شد به آسیب‌شناسی اوضاع زنان و خانواده در عرصه بین‌الملل پرداخته و برای بهبود وضعیت راهبردهایی را ارائه کردند. مهمانان: دکتر رضا ملکی، رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و بین‌الملل […]