جلسه هم‌اندیشی مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات، شبکه نخبگانی خارج از کشور و مسئولین خانه اندیشه‌ورزان

جلسه هم‌اندیشی مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات، شبکه نخبگانی خارج از کشور و مسئولین خانه اندیشه‌ورزان در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. مسئولان در این جلسه که در روز جمعه، ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شد به چگونگی خنثی‌کردن تصویر تحریف‌شده ایران در خارج از مرزها پرداختند. آقای دکتر ملکی در ابتدای جلسه در معرفی سازمان فرهنگ […]