خانه » بهاره آروین | اندیشکده ها به مثابه ی مترجم!

بهاره آروین | اندیشکده ها به مثابه ی مترجم!

 

دکتر بهاره آورین؛ عضو پنجمین دوره‌ی شورای شهر تهران

بنا‌بر ماهیت، دانشگاه‌ها بر پژوهش های نظری و تجربی مرور انجام می‌دهند.
بر‌اساس تجربه‌ی چهارساله‌ی خانم دکتر بهاره آروین در شورای اسلامی شهر تهران دانشی که آکادمی تولید می‌کند‌، به منظور کاربرد مستقیم در حیطه‌ی سیاست گذاری و حکمرانی نمی‌باشد و این امر به نهاد‌های واسط نیاز دارد.

در ویدیوی بالا به شرح این موضوع پرداخته‌اند.