× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

دسته بندی:مقالات

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
سیری در اندیشکده‌های جهان؛ اندیشکده‌ها و نهادهای سیاست‌پژوهی در آمریکا
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
خیالِ سیاست‌نویسیِ سیاست گریزانه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
سلسله یادداشت‌های بازاندیشی در برخی ویژگی‌های کلیدی اندیشکده‌ها؛(۱) از استقلال تا وابستگی متقابل
۲۹ فروردین ۱۴۰۲
سیری در اندیشکده‌های جهان؛ اندیشکده‌ها و نهادهای سیاست‌پژوهی در رژیم صهیونیستی
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
من مشورت می‌دهم، پس نیستم!
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
اندیشکده، تصمیم‌گیری و قدرت
۲۵ اسفند ۱۴۰۱
تامین مالی اندیشکده‌ها؛ یک مدل تامین مالی موفق، چگونه باید باشد؟
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
سلسله یادداشت‌های راهنما و دستورالعمل‌های کاربردی