× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

دسته بندی:مقالات

۲۱ آبان ۱۴۰۲
از «کنترل سیاسی» تا «تحول انقلابی»، لزوم پیرایش نهادی ساختارهای حکمرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۵ مهر ۱۴۰۲
نهادهای تنظیم‌گر در حوزه مالی چه نقشی دارند؟
۱۰ مرداد ۱۴۰۲
مشاوره سیاستی در آزمون حجاب | چگونه برخی از اندیشکده‌ها و مشاوران سیاستی با رویکرد غیرحرفه‌ای خطرآفرین می‌شوند؟
۰۵ تیر ۱۴۰۲
مغفول ماندن فرهنگ در برنامه هفتم توسعه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
سیری در اندیشکده‌های جهان؛ اندیشکده‌ها و نهادهای سیاست‌پژوهی در آمریکا
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
خیالِ سیاست‌نویسیِ سیاست گریزانه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
سلسله یادداشت‌های بازاندیشی در برخی ویژگی‌های کلیدی اندیشکده‌ها؛(۱) از استقلال تا وابستگی متقابل
۲۹ فروردین ۱۴۰۲
سیری در اندیشکده‌های جهان؛ اندیشکده‌ها و نهادهای سیاست‌پژوهی در رژیم صهیونیستی