خانه » دیتانه- پنجم

دیتانه- پنجم

پنجمین جلسه از دوشنبه‌های داده‌ورزی با حضور دکتر حمیدرضا کشاورز – مدیرعامل شرکت لایف‌وب، دوشنبه ۱۲ دی‌ماه در خانه اندیشه‌ورزان ایران، برگزار شد. گزارشی از سخنان ایشان را در ادامه می‌خوانید:
پنجمین جلسه از دوشنبه‌های داده‌ورزی با حضور دکتر حمیدرضا کشاورز – مدیرعامل شرکت لایف‌وب، دوشنبه ۱۲ دی‌ماه در خانه اندیشه‌ورزان ایران، برگزار شد. گزارشی از سخنان ایشان را در ادامه می‌خوانید:
«حدود ۲۰ الی ۳۰ سال گذشته انقلابی تحت عنوان فناوری یا عصر طلایی دیجیتال، صورت گرفت؛ بعد از ۱۰ سال فضایی بنام رسانه که متشکل از فضای مجازی و حقیقی بود، شکل گرفت و ناخودآگاه ما به سمتی رفتیم که تمام داده‌های خود را متناسب با شراپنجمین جلسه از دوشنبه‌های داده‌ورزی با حضور دکتر حمیدرضا کشاورز – مدیرعامل شرکت لایف‌وب، دوشنبه ۱۲ دی‌ماه در خانه اندیشه‌ورزان ایران، برگزار شد. گزارشی از سخنان ایشان را در ادامه می‌خوانید:
«حدود ۲۰ الی ۳۰ سال گذشته انقلابی تحت عنوان فناوری یا عصر طلایی دیجیتال، صورت گرفت؛ بعد از ۱۰ سال فضایی بنام رسانه که متشکل از فضای مجازی و حقیقی بود، شکل گرفت و ناخودآگاه ما به سمتی رفتیم که تمام داده‌های خود را متناسب با شرایط مکان و زمان و جامعه تغییر دهیم.»
«شرایط متفاوتی که در بحث فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و داده‌های این پایگاه‌ها برای ما ایجاد کرد، باعث شد تا ما بتوانیم یک‌سری محاسبات دیجیتالی انجام دهیم و مسیر و شرایط این فضا را به‌درستی مدیریت کنیم.»
«در مبحث مدیریت این فضا آیا شاخص مناسبی برای اندازه‌گیری وجود دارد؟ آیا در مباحث حکمرانی داده صرفاً تولید محتوا جوابگو است؟ به طور مثال: ۴۰۰ هزار کاربر در توییتر مطالب خاصی را دررابطه‌با مهسا امینی منتشر کردند یا در بحث جشنواره بین‌المللی فجر آیا تولید محتوای بسیاری داریم؟ جواب منفی است، به علت آنکه محتوا باید تماماً تأثیرگذار باشد و منجر به خروجی شود.»
«حکمرانی داده‌ها که به‌نوعی علم مطالعات اجتماعی محاسباتی است؛ به‌طورکلی انجام این کار را برای ما دشوار کرده است و لازم به ذکر است که اساتید و علمای این رشته بسیار محدود هستند. متن مرجع و منبع در این حوزه خیلی کم ترجمه شده است و یا الان کتاب‌هایی که در این حوزه ترجمه شده است، تحت عنوان درآمدی بر علوم اجتماعی پژوهش اجتماع در عصر دیجیتال است. به طور معمول افراد بسیار کمی در حوزه‌ی علوم داده و هوش مصنوعی کار می‌کنند و این موضوع از جهتی نشان‌دهنده‌ی ضعف کار است.»
جریان‌شناسی صفحات مجازی:
«بخشی از کار ما تحلیل حوزه است؛ به طور مثال توییتر را به چه فضایی می‌شناسیم؟ توییتر یک فضای نخبگانی است که جریان‌های خاص و افراد اهل رسانه در آن تولید محتوا می‌کنند. تمام افراد صرفاً نمی‌توانند به فضای توییتر علاقه‌مند باشند؛ آیا ما در تحلیل کلان‌داده‌ها فقط باید با توییتر کار کنیم؟ قطعاً کسانی هستند که به توییتر علاقه ندارند و به سمت اینستاگرام و تلگرام می‌روند که در این صورت ما از مسیر اصلی منحرف می‌شویم. پس باید به‌تمامی فضاها به‌عنوان یک پایگاه مهم حکمرانی توجه کرد.»

یط مکان و زمان و جامعه تغییر دهیم.»
«شرایط متفاوتی که در بحث فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و داده‌های این پایگاه‌ها برای ما ایجاد کرد، باعث شد تا ما بتوانیم یک‌سری محاسبات دیجیتالی انجام دهیم و مسیر و شرایط این فضا را به‌درستی مدیریت کنیم.»
«در مبحث مدیریت این فضا آیا شاخص مناسبی برای اندازه‌گیری وجود دارد؟ آیا در مباحث حکمرانی داده صرفاً تولید محتوا جوابگو است؟ به طور مثال: ۴۰۰ هزار کاربر در توییتر مطالب خاصی را دررابطه‌با مهسا امینی منتشر کردند یا در بحث جشنواره بین‌المللی فجر آیا تولید محتوای بسیاری داریم؟ جواب منفی است، به علت آنکه محتوا باید تماماً تأثیرگذار باشد و منجر به خروجی شود.»
«حکمرانی داده‌ها که به‌نوعی علم مطالعات اجتماعی محاسباتی است؛ به‌طورکلی انجام این کار را برای ما دشوار کرده است و لازم به ذکر است که اساتید و علمای این رشته بسیار محدود هستند. متن مرجع و منبع در این حوزه خیلی کم ترجمه شده است و یا الان کتاب‌هایی که در این حوزه ترجمه شده است، تحت عنوان درآمدی بر علوم اجتماعی پژوهش اجتماع در عصر دیجیتال است. به طور معمول افراد بسیار کمی در حوزه‌ی علوم داده و هوش مصنوعی کار می‌کنند و این موضوع از جهتی نشان‌دهنده‌ی ضعف کار است.»
جریان‌شناسی صفحات مجازی:
«بخشی از کار ما تحلیل حوزه است؛ به طور مثال توییتر را به چه فضایی می‌شناسیم؟ توییتر یک فضای نخبگانی است که جریان‌های خاص و افراد اهل رسانه در آن تولید محتوا می‌کنند. تمام افراد صرفاً نمی‌توانند به فضای توییتر علاقه‌مند باشند؛ آیا ما در تحلیل کلان‌داده‌ها فقط باید با توییتر کار کنیم؟ قطعاً کسانی هستند که به توییتر علاقه ندارند و به سمت اینستاگرام و تلگرام می‌روند که در این صورت ما از مسیر اصلی منحرف می‌شویم. پس باید به‌تمامی فضاها به‌عنوان یک پایگاه مهم حکمرانی توجه کرد.»

«حدود ۲۰ الی ۳۰ سال گذشته انقلابی تحت عنوان فناوری یا عصر طلایی دیجیتال، صورت گرفت؛ بعد از ۱۰ سال فضایی بنام رسانه که متشکل از فضای مجازی و حقیقی بود، شکل گرفت و ناخودآگاه ما به سمتی رفتیم که تمام داده‌های خود را متناسب با شرایط مکان و زمان و جامعه تغییر دهیم.»

«شرایط متفاوتی که در بحث فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و داده‌های این پایگاه‌ها برای ما ایجاد کرد، باعث شد تا ما بتوانیم یک‌سری محاسبات دیجیتالی انجام دهیم و مسیر و شرایط این فضا را به‌درستی مدیریت کنیم.»

«در مبحث مدیریت این فضا آیا شاخص مناسبی برای اندازه‌گیری وجود دارد؟ آیا در مباحث حکمرانی داده صرفاً تولید محتوا جوابگو است؟ به طور مثال: ۴۰۰ هزار کاربر در توییتر مطالب خاصی را دررابطه‌با مهسا امینی منتشر کردند یا در بحث جشنواره بین‌المللی فجر آیا تولید محتوای بسیاری داریم؟ جواب منفی است، به علت آنکه محتوا باید تماماً تأثیرگذار باشد و منجر به خروجی شود.»

«حکمرانی داده‌ها که به‌نوعی علم مطالعات اجتماعی محاسباتی است؛ به‌طورکلی انجام این کار را برای ما دشوار کرده است و لازم به ذکر است که اساتید و علمای این رشته بسیار محدود هستند. متن مرجع و منبع در این حوزه خیلی کم ترجمه شده است و یا الان کتاب‌هایی که در این حوزه ترجمه شده است، تحت عنوان درآمدی بر علوم اجتماعی پژوهش اجتماع در عصر دیجیتال است. به طور معمول افراد بسیار کمی در حوزه‌ی علوم داده و هوش مصنوعی کار می‌کنند و این موضوع از جهتی نشان‌دهنده‌ی ضعف کار است.»

جریان‌شناسی صفحات مجازی:

«بخشی از کار ما تحلیل حوزه است؛ به طور مثال توییتر را به چه فضایی می‌شناسیم؟ توییتر یک فضای نخبگانی است که جریان‌های خاص و افراد اهل رسانه در آن تولید محتوا می‌کنند. تمام افراد صرفاً نمی‌توانند به فضای توییتر علاقه‌مند باشند؛ آیا ما در تحلیل کلان‌داده‌ها فقط باید با توییتر کار کنیم؟ قطعاً کسانی هستند که به توییتر علاقه ندارند و به سمت اینستاگرام و تلگرام می‌روند که در این صورت ما از مسیر اصلی منحرف می‌شویم.  پس باید به‌تمامی فضاها به‌عنوان یک پایگاه مهم حکمرانی توجه کرد.»