× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

دسته بندی:گزارش رویدادها

۱۲ مهر ۱۴۰۱
نشست تخصصی الگوی مطلوب بانک قرض‌الحسنه در نظام مالی جمهوری اسلامی ایران؛
۱۲ مهر ۱۴۰۱
اقتضائات سیاست‌گذاری مناسک دینی و نقش هیئات مذهبی در جامعه
۱۲ مهر ۱۴۰۱
دوره‌ی آموزشی سیاست‌پژوهی مسئله‌محور
۱۲ مهر ۱۴۰۱
رونمایی از کتاب‌های طبیعت‌گرایی؛ چیستی و چالش‌ها و فعل الهی در طبیعت
۱۲ مهر ۱۴۰۱
در نشست «فرش قرمز زیر پای قاچاق؛ چرا آمار قاچاق در ایران بالاست؟» مطرح شد:
۱۲ مهر ۱۴۰۱
نشست «بازتاب واقعه‌ی عاشورا در منابع متقدم شیعه و اهل سنت»
۱۲ مهر ۱۴۰۱
رویداد «پازل»؛ روایت تجارب سیاست‌گذاری اندیشکده‌ها
۱۲ مهر ۱۴۰۱
نشست دوم از سلسله‌نشست‌های چالش‌های رقابت و انحصار در بازار دیجیتال