کافه آینده – بیست و هشتم

این رویداد، با موضوع: «آینده زندگی سیاسی ما؟» دوشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱ به همت بنیاد توسعه فردا و در خانه اندیشه‌ورزان، با حضور جمعی از فعالان و صاحب‌نظران این حوزه، برگزار شد. مازیار عطاری؛ مدیرعامل بنیاد توسعه فردا زندگی سیاسی از کل زندگی من جدا نیست. یک تعبیری بود که آدم به تعالی می‌رسد زندگی […]

دیتانه چهارم

چهارمین جلسه از دوشنبه‌های داده‌ورزی با حضور دکتر حسین ملک نژاد- مدیرعامل شرکت رسمینو، دوشنبه ۵ دی‌ماه در خانه اندیشه‌ورزان ایران، برگزار شد. آقای ملک نژاد: عرصه فعالیت ما در روزنامه‌های رسمی کشور با توجه به شرایط زمانی هر دوره نیازمند کمک از جامعه‌ی آماری، داده‌های اساتید و فعالان این عرصه بوده‌است. بانک ها از […]