مغفول ماندن فرهنگ در برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه پس از کش و قوس فراوانی که از سال گذشته داشت، ۲۸ خرداد ماه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تحویل شد. این لایحه اولین اقدام میان مدت برنامه‌ای از سوی نظام حکمرانی کشور در دهه پنجم حیات نظام جمهوری اسلامی به منظور ریل‌گذاری فعالیت‌ها و اقدامات اجرایی و تقنینی است […]