× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها
کپی لینک

نوشته شده در ۱۱ تیر ۱۴۰۱

اصول نگارش در سیاست پژوهشی و متون سیاستی

اصول نگارش در سیاست پژوهشی و متون سیاستی

اصول نگارش در سیاست پژوهشی و متون سیاستی
سه جلسه حضوری همراه با کار عملی و هدایت توسط استاد گرانقدر جناب دکتر روح الله هنرور
مکان برگزاری:
خانه اندیشه ورزان

زمان برگزاری:
پنجشنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳
۱۹ خرداد الی ۲ تیر

ظرفیت دوره:
۲۰ نفر

مهمانان:دکتر روح الله هنرور

تاریخ:۱۹ خرداد الی ۲ تیر

اصول نگارش در سیاست پژوهشی و متون سیاستی

در مدرسه روش با همکاری خانه اندیشه ورزان برگزار شد.

سه جلسه حضوری همراه با کار عملی و هدایت توسط استاد گرانقدر جناب دکتر روح الله هنرور،

دکتری سیستم‌های اطلاعاتی از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن
مدیر مرکز مطالعات دولت‌ و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف
استاد مدعو دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، شهید‌بهشتی و صنعتی امیرکبیر

📍مکان برگزاری:
خانه اندیشه ورزان

زمان برگزاری:

پنجشنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳

۱۹ خرداد الی ۲ تیر

ظرفیت دوره:
۲۰ نفر