خانه » رویدادها » اقتصاد برای سیاست‌پژوهان
خانه » رویدادها » اقتصاد برای سیاست‌پژوهان

اقتصاد برای سیاست‌پژوهان

تردیدی نیست که سیاست‌گذاری و حکمرانی، امر خطیری است؛ زیرا تأثیرات بزرگی بر زندگی تعداد زیادی از انسان‌ها دارد. تصمیمات نادرست، هزینه‌های سنگینی به دنبال دارند و تصمیمات درست -که مبتنی بر چارچوب تحلیلی درست و پیش‌بینی دقیق از آینده است- بهبود قابل توجهی در زندگی انسان‌ها ایجاد می‌کند.
دانش اقتصاد نه‌تنها از انسجام بی‌مانندی به لحاظ نظری برخوردار است، بلکه بیش از دیگر دانش‌ها امکان پیش‌بینی و اثرگذاری در اختیار می‌گذارد. به همین دلیل بیش از دیگر شاخه‌های علوم اجتماعی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
البته باید اذعان کرد که بیشتر مفاهیم اقتصادی، در پس انبوه فرمول‌ها و نمودارهای موجود در کتاب‌های اقتصادی گم می‌شود. بنابراین، لازم است این مفاهیم به افراد آموزش داده شود و شیوه‌ی به‌کارگیری آن‌ها در تحلیل موضوعات اجتماعی و سیاست‌گذاری تمرین شود.
برای همین مقصود دوره‌ای ۷۰ ساعته طراحی شده است که در آن مفاهیم اصلی در هر بخش از دانش اقتصاد، به اختصار مرور شود و کاربرد آن‌ها در تحلیل سیاست‌گذاری مورد بحث قرار انتظار می‌رود افراد پس از گذراندن این دوره، چارچوب ذهنی متفاوتی پیدا کنند و خود تا حدودی، بتوانند در موضوعات مختلف تحلیل‌های اقتصادی عرضه کنند.

 

مخاطبان:

– روزنامه‌نگاران

– فعالان حزبی و سیاستمداران

– سیاست پژوهان

– کارشناسان مراکز پژوهشی

– مدیران و سیاست‌گذاران

 

محتوا:

– مفاهیم پایه اقتصاد خرد در مورد رفتار مصرف کننده و بنگاه

– مفاهیم پایه نظریه بازی‌ها و طراحی سازوکار

– مفاهیم مرتبط با شکست بازار و نقش دولت در اقتصاد

– مفاهیم پایه مدیریت مالی و سرمایه گذاری

– مفاهیم مرتبط با اقتصاد کلان– مفاهیم مرتبط با اقتصاد سیاسی

– مفاهیم مرتبط با شیوه‌های ارزیابی اثرات سیاستی

– مفاهیم پایه ریاضیات– مفاهیم اقتصاد رفتاری

– مفاهیم تجارت بین‌الملل

– مفاهیم اقتصاد بازار کار

– مفاهیم پایه اقتصادسنجی کاربردی

– آشنایی با روندها در اقتصاد ایران

-آشنایی اجمالی با مکاتب اقتصاد کلان

-آشنایی اجمالی با مکاتب اقتصاد توسعه

– تحلیل دیدگاه‌های اقتصادی مختلف در ایران

 

لینک ثبت‌نام:

https://survey.porsline.ir/s/xfCH8uy

 

رویدادهای مرتبط