خانه » رویدادها » گزارش مختصر از جلسه با دو نفر از اندیشمندان تونس

گزارش مختصر از جلسه با دو نفر از اندیشمندان تونس

دکتر توفیق بن عامر استاد دانشگاه تونس از نویسندگان و همکاران اندیشکده مومنون بلاحدود و از مسئولین سابق در وزارت فرهنگ تونس است. وی آثار متعددی به چاپ رسانده است از جمله «التجربه الدینیه بین الوحده و التنوع» «التصرف الاسلامی الی القرن السادس الهجری» و «دراسات فی الزهد و التصوف». دکتر الهذیلی منصر نیز استاد دانشگاه قیروان تونس و از پژوهشگران حوزه تصوف و انقلاب اسلامی ایران است.

در این جلسه، موضوعات مختلف فکری فضای جهان اسلام مورد گفتگو قرار گرفت. رئوس مطالب مورد گفتگو در این جلسه، به شرح زیر است:

یکی از رئوس گفتگو، درباره تفاوت ماهیت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انواع اسلام‌گرایی سده اخیر در جهان اسلام بود. از دیدگاه الهذیلی منصر، توفیق هر نسخه تمدنی بر اساس آثاری است که از آن بروز می‌کند. امروزه بسیاری از نسخه‌ها شکست خورده یا در آستانه شکست هستند، مثلا نسخه ملی‌گرایی، مارکسیسم و اسلام‌گرایی عربی تا حدودی شکست خورده و نسخه تمدنی غرب نیز در بحران فرورفته است. محل اصلی نزاع غرب با انقلاب اسلامی ایران، ارائه نسخه تمدنی با توفیق نسبی از طرف ایران است. تمامی منازعات و چالش‌های غرب با ایران مانند مسئله موشکی، هسته‌ای و … صرفا منازعات ظاهری هستند.

توفیق بن عامر، ایرانیان معاصر را در مرحله‌ی بنای تمدنی و صاحب تنها نسخه نسبتا موفقیت‌آمیز اسلام‌گرایی دانست. تحلیل وی از این موفقیت نسبی، گره‌خوردگی جریان اجتهاد با سیاست بود. امری که به طور کامل در فضای جهان عرب مفقود است؛ یعنی در جهان عرب، اجتهاد تحت حمایت حکومت‌ها قرار نگرفته و بلکه در تعارضات سرکوب شده است. توصیف توفیق بن عامر از اجتهاد، گره‌خوردگی عمیقی با مساله عرفان و تصوف دارد. از نگاه توفیق بن عامر، فرصت تاریخی‌ای که در ایران برای بروز اجتهادات عرفانی پیدا شد، اثر نهایی خود را در انقلاب اسلامی بروز داد.

الهذیلی منصر در ادامه این نشست نگاهی به تاریخ اندیشه در ایران انداخت. وی ایرانیان را مردمانی قدرتمند در عرصه «ترکیب و تألیف» دانست. ایرانیان تواسنته‌اند با مفاهیم قدرتمند عرفانی خود از قبیل خیر و شر، نور و ظلمت و … ترکیب سزاواری از نگاه شرق و غرب پدید آورند. حتی او تعابیری مثل «شیطان بزرگ» و … را نیز در راستای همین نگاه ارزیابی کرد. از دیدگاه الهذیلی منصر، غلبه نگاه عرفانی در اندیشه ایرانی، امری پررنگ بوده و فکر ایرانی همواره با مراتبی از خیال گره خورده است. عرفان و هنر، بیشتر در مقام ترکیب‌اند، چنانچه اثر هنری نیز عناصر مختلف را در خود تألیف می‌کند، اما عقل در مقام حدگذاری و فاصله‌گیری است. 

یکی از بحث‌های مهم در خوانش از انقلاب اسلامی، آن است که آیا انقلاب اسلامی با غلبه نگاه عرفانی صورت گرفت یا نگاه فقهی. نگاه برخی اندیشه‌ورزان آن بود که امام خمینی براساس نگاه فقهی و کلامی خود، مفاهیم محوری اندیشه خود یعنی ولایت فقیه را سامان داده است. در مقابل نگاه دو اندیشمند تونسی بود که نگاه عرفانی که وجه غالب و پررنگ اندیشه ایرانی دانستند. هذیلی منصر به این جمله از امام خمینی استناد می‌کرد که در دوران تبعید گفته بود: «ما به همه نشان خواهیم داد که قوانین روح بر قوانین عالم ماده غلبه خواهند کرد». از این‌جا بحث به خوانش معنوی از اسلام ایرانی (متأثر از نگاه هانری کربن) کشیده شد و بحث مفصلی که در این باره شکل گرفت. 

توفیق بن عامر که از اندیشمندان موسسه مومنون بلا حدود نیز هست، در توضیح کتاب اصلی خود در باب مساله هویت، به نکات قابل توجهی اشاره کرد. او هویت را شامل عناصر ثابت و متغیر دانست و گفت که هیچ هویتی جز با معلوم کردن نسبت خود با غیر امکان، بقاء نخواهد داشت. در خوانش او، مسیر شکل‌گیری فکر اسلامی معاصر که می‌تواند در حکم پایه‌های تمدنی قرار گیرد، بر مبنای نقد تراث و سپس مساهمت در مسیر تمدن معاصر شکل خواهد گرفت. 

توفیق بن عامر سپس توضیحات مفصلی درباره مفهوم نقد تراث ارائه کرده و ادعا نمود که مفهوم نقد تراث صرفا مفهومی معاصر نیست بلکه قدما نیز با نگاهی مشابه به نقد تراث اسلامی پرداخته‌اند. از نظر او، ساحت احکام فقهی، ساحت تغییر است چون همه احکام فقهی دست‌ساخته بشر و حاصل تفاعل نگاه مفسر (فقیه) با اوضاع زمانه است. از همین دریچه، می‌بایست در مفهوم «تقدس» نوعی بازتفسیر صورت گیرد و قدسیت مقولات با صرف نسبت داشتن با تاریخ اسلام تبیین نشود. در همین اثنا، توفیق بن عامر به تفاوت میان دو مفهوم دین و تدین پرداخت، که اولی را عنصری ثابت و دومی را امری تاریخی و زمانی-مکانی دانست.

در این جلسه، درباره موضوعات متعدد دیگری نیز بحث شد، که اهم عناوین آن عبارتند از:

۱- بحث درباره نقش و جایگاه موسسه مومنون بلا حدود در کشور تونس

۲- بحث درباره ایده به‌گزینی تمدنی، و بیان نظر مخالفان و موافقان

۳- بیان موضوع درباره جریان استبصار و شیعه شدن اهل سنت در کشورهای عرب‌زبان

۴- بحث درباره اسلام‌گرایی معاصر تونسی، و بیان این نکته که اسلام‌گرایی تونسی در مرحله پیشادولت قرار دارد که گرچه از مفاهیم جدید استفاده می‌کند اما اندیشه‌شان بر پایه ایده قبیله است.

۵- بحث درباره تفاوت اجتهاد اهل سنت و شیعه، همراه با این نکته مهم که اهل سنت در نهایت، اجتهادشان سلفی است و اجازه بیان حرف‌های جدید ندارند.

۶- بحث درباره تفاوت خوانش از تمدن در حوزه‌های علمیه و اشباه آن (مثل زیتونه تونس و …) با نگاه دانشگاه‌ها و موسسات جدید

۷- بحث درباره جریان صوفیه در تونس و تاریخچه آن

۸- گفتگو درباره محتوای کتاب «تجربه دینی» اثر دکتر توفیق بن عامر

در جمع‌بندی مطالب این جلسه، می‌توان گفت که این دو اندیشمند تونسی از موافقان خوانش صوفی-عرفانی از اسلام هستند و انقلاب اسلامی ایران را هم در پرتو همین نگاه ارزیابی می‌کنند. آثاری از نگاه اندیشمندان معاصر عربی (از جمله محمدعابد الجابری، ارکون، طرابیشی، و …) و نیز اندیشمندان معاصر فرانسوی (میشل فوکو، هانری کربن، و …) نیز در تحلیل‌های اندیشه‌ای آن‌ها دیده می‌شود.

رویدادهای مرتبط