خانه » رویدادها » رویداد حکمرانی

رویداد حکمرانی

در ابتدای اختتامیه شرکت‌کنندگان در این رویداد نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به دوره اعلام کردند. 

 در ادامه دکتر زمانیان ضمن اشاره به نبودن نمونه‌های داخلی و خارجی این رویداد، اهمیت برگزاری این دوره را متذکر شدند. ایشان ادامه دادن این رویدادها در کشور را  ضروری و برای پیشرفت کشور امری مهم دانستند. زمانیان رویداد راه را به دفتر واسط بین صنعت و دانشگاه تشبیه کردند و آن را پلی بین فضای آکادمیک و عمل دانستند. ایشان مشکل اصلی کشور را از فهم نادرست مباحث و عمیق نبودن در مطالعه اشاره کردند و به شرکت کنندگان توصیه کردند از این محافل نهایت استفاده را بکنند و مطالعات کاربردی داشته باشند. دکتر زمانیان تاکید کردند که من به شما زیاد خواندن و مطالعه را پیشنهاد نمی‌کنم بلکه به شما حذف و کنار گذاشتن مطالب بیهوده که برای ذهن شما سم است را پیشنهاد میکنم. هابل دانشمند توانمندی بود که از کودکی فقط و فقط سخنان بزرگان را می‌خواند و گفته‌های بیهوده را کنار می‌گذاشت. زمانیان  با ذکر حدیثی از امیرالمونین که میفرمایند پیامبر، من را به شش چیز سفارش کرد و یکی از آنها انجام  یک  کار خوب در بین هزار کاری است که مردم می خواهند آن را انجام دهند، سخنرانی خود را به پایان رساند.

در ادامه دکتر محمد صادق امامیان؛ هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت مدیره اندیشکده حکمرانی شریف در ابتدای سخنرانی خود دیدگاه‌های سنتی و مدرن نسبت به سیاستگذاری را اشاره کردند.

 به گفته ایشان فهم سیاستگذاری دانش و نگاه ما را نسبت به واقعیات تغییر خواهد داد و فواید بسیاری دارد. ایشان نقشها و انواع سیاست‌گذاران را نام بردند. یکی از نقش‌های آن عمل کردن به عنوان سیاست‌گذار و سیاستمدار است که هر کدام دارای تفاوت‌هایی است. دیدگاه مدرن این دو را از هم تفکیک می‌کند و سیاست‌گذار بودن را لزوما سیاستمدار بودن نمی‌داند. یک نقش دیگر در سیاستگذاری یک قدرت و اقتدار عمومی است که به عنوان مثال یک سلبریتی می‌تواند سیاستگذاری کند و جامعه را جهت دهد. همچنین یک برند سازمان موفق نیز میتواند این نقش را ایفا کند. 

امامیان قدرت حقوقی، قدرت اجرایی، مرجع بودن در جامعه، قهرمانان ملی و همچنین نهادهای مختلف مثل نهادهای کارگری را جز قدرت‌های سیاستگذاری دانستند. همچنین ایشان افرادی که در فضای آکادمیک فعالیت می‌کنند را نیز جز سیاستگذاران اشاره کردند به عنوان مثال در مبحث کرونا ما به هر نحو به نظرات و ادعاهای ایشان رجوع میکنیم. همچنین رسانه نقش خیلی مهمی است که میتواند یک مسئله را برای مردم برجسته می‌کند در حالی که ممکن است آن مسئله مهم کشور نباشد، پس رسانه نیز نقش مهمی در سیاستگذاری خواهد داشت. آخرین گروهی که ایشان نقش آن‌ها را در سیاستگذارای مهم دانستند کارآفرینان سیاستی بود. 

رئیس هیئت مدیره اندیشکده حکمرانی شریف، در پایان سخنرانی خود  سیاستگذاری را امری چند بخشی و پیچیده دانستند و فضای اندیشکده‌ای را جایگاه کارآفرینان سیاستی دانستند یعنی افرادی که به مردم و نفع عمومی، رسانه، دانشگاه و محافل دیگر هماره هستند اما ماهیت آن‌ها این موارد نیست و خود جایگاه مستقلی دارند. 

در ادامه  به ۱۹ نفر از پژوهشگران رویداد راه که موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره شده بودند، جایزه اعطا شد. بعد از ۸ هفته فشرده و تلاش و آموزش و رقابت، پروژه‌های دانشجویان نخبه در ۶ گروه خودرو، انرژی، جمعیت، مسکن، رسانه و مالیات داوری شده و بهترین تیم‌ها مشخص شدند.

در پایان دکتر امیری گروه‌های مختلفی که افراد می‌توانند در آن فعالیت بکنند را شرح دادند، گروه‌های ذکر شده به این شرح بود: 

  1. حکمرانی 
  2. تنظیم‌گری
 

رویدادهای مرتبط