نشست مطالعات پارلمان و حکمرانی کارآمدی مجلس،‌ کارآمدی حکمرانی در سایت خانه اندیشه ورزان
خانه » رویدادها » مطالعات پارلمان و حکمرانی

مطالعات پارلمان و حکمرانی

نشست‌های تخصصی:

  • آیا فرایندقانون‌گذاری در مجلس حکیمانه است؟ 

آسیب‌شناسی فرآیند تدوین طرح‌های قانونی؛ از ایده تا طرح

  • تنظیم‌گری «کارکرد نمایندگی مجلس»

مقایسه‌ی وظایف ملی و محلی نماینده و الزامات کارکردهای محلی

  • آیا بودجه دو مرحله‌ای،‌ ابزاری کارآمد برای نظارت مالی مجلس است؟ 

الزامات تصویب دو مرحله‌ای بودجه در مجلس

  • شفافیت آرا نمایندگان سکوی پرتاب یا پرتگاه؟

موشکافی تاثیرات شفافیت آرا نمایندگان بر کارآمدی مجلس

کارگاه‌های سیاسی:

  • نوآوری در فرآیند قانون نویسی و قانون گذاری

چگونه اصول قانون گذاری در فرایند ارزیابی یک طرح قانون تیک می‌خورد

  • انتخابات کارآمد

طراحی مدل مطلوب انتخابات مجلس

  • بازیابی جایگاه مجلس در نظام بودجه ریزی ایران

شناسایی ارکان موثر بر کارآمدی نظارت بودجه‌ای مجلس

  • طراحی قواعد رفتاری ناظر به نمایندگان

چالش‌های اصطلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

رویدادهای مرتبط