خانه » رویدادها » نشست ایران، طالبان و افغانستان
نشست ایران، طالبان و افغانستان
خانه » رویدادها » نشست ایران، طالبان و افغانستان

نشست ایران، طالبان و افغانستان

در ابتدای این نشست به طرح بحث و چرایی اهمیت افغانستان به عنوان کشور همسایه و هم‌مرز ایران پرداخته شد. 

در اولین بخش از ارائه نظرات،‌ دکتر رضایی نژاد به مسئله ترسیم وضعیت افغانستان و دیدگاه ایران به آن پرداخت. دکتر رضایی نژاد معتقد بود شرایط کنونی افغانستان  چندان تغییری تا چند ماه آینده نخواهد کرد و همین مدل ۸۰ به ۲۰ حفظ خواهد شد تا طالبان بتوانند با فشار بر ارگ و سپیدار، آن‌ها را به گفتگو بکشانند.

در ادامه بحث، نظرات آقای دکتر ترابی غالبا دیدی تاریخی‌شناسانه به موضوع داشته و سعی شده بود تا توجه به زمینه‌های تاریخی برای شکل‌گیری این کشور مورد توجه قرار گیرد. دکتر ترابی با اشاره به تاریخچه این منطقه بیان کرد: مهمترین اتفاقات در این منطقه از قرن ۱۹ و ورود انگلستان برای مقابله با روسیه در خاک این منطقه اتفاق افتاد. 

در ادامه بحث، احتمال نیاز به رویارویی نظامی با طالبان قرار گرفت و شریفی از اندیشکده مطالعات نظامی ممتن، به ایراد سخن پرداخت. 

رویدادهای مرتبط