× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها
کپی لینک

نوشته شده در ۰۸ دی ۱۴۰۰

هم‌‌اندیشی مدرسان و پژوهشگران

هم‌‌اندیشی مدرسان و پژوهشگران

این نشست همراه با رونمایی کتاب تاریخ مختصر عقاید اقتصادی مرحوم دکتر محمدحسین تمدن جهرمی برگزار خواهد شد.

مهمانان این نشست:

دکتر ابراهیم گرجی؛ استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دکتر یدالله دادگر؛ استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عادل پیغامی؛ دانش‌یار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد امام صادق
دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه؛ استادیار جهاد دانشگاهی سازمان برنامه و بودجه
دکتر فاضل مریدی فریمانی؛ استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

مهمانان:ابراهیم گرجی، یدالله دادگر، عادل پیغامی، ابوالفضل پاسبانی صومعه، فاضل مریدی فریمانی

تاریخ:۸ دی ماه