خانه » حکمرانه – نشست پنجم

حکمرانه – نشست پنجم

 

پنجمین رویداد «حکمرانه» با حضور جناب آقای قنبر محمدی الیاسی – دکتری مدیریت دولتی، روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در خانه‌ اندیشه‌ورزان برگزار شد که در ادامه، گزارشی از رویداد آمده است.

 

آقای دکتر الیاسی با پرسش دو سؤال «مربیگری چه نقشی می‌تواند در موفقیت نظام عملکرد داشته باشد؟ یا مربیگری چه جایگاه و اثری می‌تواند در موفقیت نظام عملکرد داشته باشد؟» مباحث خود را آغاز کرد. مختصری از موضوعات مطرح‌شده توسط ایشان بدین شرح است:

«یک نوع دیدگاه می‌گوید: تغییر پایدار، یعنی چه؟ تغییر پایدار به معنای یک برنامه‌ی تحولی، رشد کسب‌وکار و رشد سازمان که این مقولات باید با  نظام عملکرد پیوند بخورد و میزان رشد و پیشرفت در برنامه‌های تحولی را برای ما پایش کند و به ما بگوید چقدر ما رشد کرده‌ایم. هر فرایندی یک‌سری مؤلفه‌ها دارد و این فرایند باید در سراسر سازمان جاری شود تا سال آینده بتوانیم این فرایند را بهبود دهیم؛ بنابراین ما به این نظام به‌عنوان یک فرایند نگاه می‌کنیم. یک بحث نهادی وجود دارد که می‌گوید: عملکرد، توجه به یک‌سری هنجارها، باورها و مفروضات است. اگر ما این باورها، هنجارها و مفروضات را هدف قرار دهیم و روی این‌ها تمرکز کنیم، بهترین نوع نگاه اتفاق می‌افتد. یک نگاه دیگر هم که وجود دارد، نگاه یادگیری است. می‌گوید که ما انواع نظام‌های یادگیری و توسعه داریم، عمل‌کرد هم یکی از نگاه‌های توسعه‌ی  انسانی است. حال پایه  نسل سوم مورد بحث ما چیست؟»

«پایه نسل سوم، تعیین انتظارات است؛  اگر انتظارات را درست تعیین نکنید با خطا مواجه می‌شوید. تعیین انتظارات راجع به کار و دیگری انسان است. مسئله مهمی که وجود دارد مربی‌گری مستمر است، یعنی مدیر به‌عنوان یک مربی قدرتمند به طور مستمر در جریان کار و به‌صورت طبیعی فکر، رفتار و نشست‌وبرخاست باید به‌عنوان یک مربی باشد.»

 

پاسخگویی مدیر

«مدیر باید در دو وادی کار و انسان  پاسخگو باشد؛  نمی‌تواند بگوید من فقط کار را انجام می‌دهم و انسان‌ها تخریب و فرسوده شوند!  برای نظام پاسخگو بودن مدل‌های قوی و خوبی درست کردند. حتی همین بحثی که ما مطرح می‌کنیم یک مدل برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران  است.»

 

شیوه‌ی تربیت مدیر مربی

«یکی از راهکارهای شیوه‌ی تربیتی، تشکیل خزانه است. تشکیل خزانه یعنی توزیع نرمال افراد مستعد در سازمان‌های دولتی و عمومی. خزانه باتربیت این افراد، مدیران جامعی را پرورش می‌دهد.»