× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

در نشست «فرش قرمز زیر پای قاچاق؛ چرا آمار قاچاق در ایران بالاست؟» مطرح شد: