× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

رویداد حکمرانی فضای مجازی

نخستین رویداد حکمرانی فضای مجازی با هدف مقدمه‌ای بر مطالعه توصیفی، ساختاری و سازمانی در متن اینستاگرام و در راستای فهم متن و سازمان و مخاطب در سازمان‌های اجتماعی و دیداری، با همت خانه اندیشه ورزان ایران برگزار شد. در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ رویداد حکمرانی فضای مجازی با حضور مجید سلیمانی؛ هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران، مهدی شهبازی؛ پژوهشکده دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدحسن یادگاری؛ پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. 

در ابتدا مجری برنامه با اشاره به اهمیت و تاثیر مهم فضای مجازی بر زندگی افراد، از حکمرانی و سیاست‌گذاری که مرجع مشخصی ندارد صحبت کرد.