خانه » رویدادها » میز اندیشه‌ورزی زنان و خانواده در عرصه بین‌الملل

میز اندیشه‌ورزی زنان و خانواده در عرصه بین‌الملل

دکتر ملکی در این جلسه فقدان نقشه راه در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین‌الملل را متذکر شدند و تاکید کردند که باید نظام مسائل این حوزه مشخص شده و یک ایده کانونی با تمرکز بر خانواده به دست آید. ایشان هم‌چنین با بیان این نکته که در دنیا تهدید جدی در حوزه خانواده وجود دارد بیان کردند که ما باید با تقویت ارتباطات و همکاری‌های فرهنگی و سیاست‌گذاری‌های مشترک بین کشورهایی که در این حوزه با ما هم‌سو و همراه هستند با این جریان ضد خانواده مقابله کنیم. رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه به اهمیت روشنگری بین‌المللی در خصوص جریان‌های ضدخانواده در دنیا اشاره کرد و تشکیل شبکه حامیان خانوده در دنیا و فراخوانی کشورهای دیگر به مشارکت در این امر را امری ضروری دانست.

در ادامه جلسه خانم دکتر احمدی به ارائه طرح پیشنهادی خودشان پرداختند. ایشان محیط شناسی راهبردی و ارائه تجویزهای مناسب برای مسائل و اهداف در حوزه خانواده در عرصه بین الملل را از اهم وظایف این میز اندیشه‌ورزی دانستند و رصد اوضاع، نشست‌های تحلیلی، گزارش‌های تحلیلی راهبردی و بسته‌های سیاستی را از قالب‌های خروجی و محتوایی میز اندیشه‌ورزی زنان و خانواده در عرصه بین‌الملل برشمردند.

خانم دکتر احمدی ایده کانونی این میز را روشنگری بین المللی در زمینه جریان ضدخانواده، بازنمایی و قرائت‌سازی از جریان ضدخانواده به عنوان جریان خشونت‌طلب و نفرت پراکن و زمینه‌سازی برای دست‌یابی به اتفاق‌نظر بین‌المللی در زمینه خانواده سالم و فطری و راهکارهای تقویت آن عنوان کردند و جهت‌گیری راهبردی آن را تشکیل جبهه حامیان بنیان خانواده در عرصه بین‌الملل با اتکا به ظرفیت نهادها و شخصیت‌های غیر حاکمیتی و بومی در جوامع دیگر دانستند. ایشان در ادامه رویکرد تعامل میز اندیشه‌ورزی با این جریان‌ها را به سه دسته تعامل‌محور، ‌حمایت‌محور و رقابت‌محور تقسیم کردند.

در پایان، دکتر حسین رحمانی، قائم‌مقام خانه اندیشه‌ورزان با توجه‌دادن به این امر که زمان کمی از آغاز فعالیت میز‌های اندیشه‌ورزی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری خانه اندیشه‌ورزان می‌گذرد تاکید کردند که باید فضایی باز برای حضور و مشارکت اندیشکده‌ها و اندیشه‌ورزانی که می‌توانند در نظام مسائل مشترک خانه و سازمان نقشی ایفا کنند فراهم نمود تا مسیر دستیابی به نهاد اندیشه‌ورزی مورد نظر هموار شود.

رویدادهای مرتبط